Styrelseprogram Linköpings Skidklubb
2007/8
Uppstart Verksamhet   Planering Fastställande Kon-
stit
Föredragande Ärende     Augusti Sept okt nov dec jan feb mars  april maj Årsmöte jun
        20 17 15 19 17 21 11 17 21 12 4/6 2008 ?
Ordf Föregående protokoll     x x x x x x x x x x    
Ordf Uppföljning av beslut     x x x x x x x x x x    
Ordf Utestående frågor     x x x x x x x x x x    
Sekreterare Skrivelser                            
Kassör Ekonomi     resultat balans     x x x x x x x x x    
Kassör   årsbokslut                   x x x  
Kassör   budget                 x x x x  
Kassör   kapitalförvaltning               x          
kanslist Medlemsfrågor nya medlemmar       x x x x x x x x    
kanslist/info   medlemsutskick     x             x      
Ordf   medlemkomm. Allmänt     x                    
Komm ansv Kommittéansv. Vasaloppet, UTK, klubbm.     x         x          
Komm ansv   Tävling, Spår, sponsor     x x         x        
Komm ansv   Veteran, Gård, Bredd     x   x         x      
Kassör Årligen återkom.frågor  avtal             x            
Kassör   försäkringar             x            
Kassör   bidrag               x          
Alla Nyrekryeringsunderlag Hur fyller vi vakanser o likn?     x x x x x x x X x    
Komm ansv Städdagen En gång per år enl beslut §9/#41       6                  
ordf   Vad vill LSK. Nu och framåt     x                 x  
Ordf Årsmöte förberedelser                   x x    
Ordf   fastställande                   x   x  
    Verksamhetsberättelse                 x x x x  
Ordf Konstituerande styrelsemöte                         x
Ordf Upptaktsmöte styrelse Planering av UM 17 sep   x                      
Komm ansv Pågående projekt Konstsnö-Hackefors       x   x   x     x    
Kansligrp   Hemsidan-uppdatering       x x                
Kansligrp   Arkiv/kansli-uppdatering     x x x x x x x X x    
Styrelsen   Nya projekt typ Rullskid....     x x x x x x x X x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    Rekryteringsfrågor   x x x x x x x x X x