Kommitteér
Start
Uppåt
Kommitteér
Bli medlem
40-års fest
LSK Historia
INTERSPORT

Informationsfilmer

 

Bredd och Motions kommittén
Sammankallande: Kurt Lindh 013-159909
Ledamot:

Jan Anders Tolf

Ledamot:

Lars R Nilsson
Gårds och material kommittén
Sammankallande:
Ingemar Karlsson 013-151448
Ledamot:
Ingemar Ivebrand
Ledamot:
Vakant
Informations kommittén (Ingår sedan årsmötet 2005  i "kansligruppen" tillsammans med kassören, sekreteraren och kanslisten)
Konstsnö kommittén
Sammankallande:
Eric Erici 0047-47357489
Ledamot:
Mikael Åsberg
Ledamot:
Kurt Lindh

Ledamot:

Bengt Johansson

Ledamot:

Mikael Sätterskog
Spår & Skoterkommittén
Sammankallande:
Olle Wagne 013-16 32 61
Ledamot:
Per Benno
Ledamot:
 Vakant
Vi har fyra stycken skotrar med tillhörande spårutrustning. Skotrarna nyttjas för spårning vintertid på följande platser:
Linköpings skidklubb, Åbysäcken Hackefors, Landeryds golfbana, Vidingsjö motionscenter och Linköpings golfbana Ryd.
Klubben har fem stycken utbildade skoterförare. Spårningen sker vid god snötillgång (minst 20 cm) och tjänligt
väderläge.

SPÅRNINGSARBETE
När snön fallit i tillräcklig mängd packas den på den tänkta sträckan. Tidigast dagen därpå kan spåren
dras upp. Spårens kvalité är beroende av temperatur vid preparering och spårning samt vindförhållanden.
Milt väder eller sträng kyla ger sämre resultat. Öppna ytor som tex. vid golfbanorna försvårar spårningsarbetet,
- fläckvis barmark respektive snödrivor är där vanligt förekommande problem. Linköpings skidklubbs skoterförare gör dock alltid sitt bästa för att alla skidvänner ska få goda tränings-
och motionsförhållanden.
Spårkommitténs uppgift är att hålla tränings och motionsspår vid Åbysäcken i Hackefors i god standard.
Arbete utförs så gott som dagligen året runt. Vid större arbeten hjälper även klubbens skidveteraner till.

Under hösten 2001 har ny spårbelysning installerats samt omfattande dräneringsarbeten utförts.
Delar av spårsystemet har fått ny flisbeläggning. Skogsavverkning har skett för att bredda spåren och därmed underlätta för snön att jämt fördelas över spårsystemet. Överskuggande träd har tidigare varit ett problem vid anläggning av skidspår. Aktuellt spårsystem består av:
- 3,0 km. belyst
- 5,0 km.
- 6,4 km.

Sponsor kommittén
Sammankallande:
Göran Olsson 013-154104
Ledamot:
Jan Billeson
Ledamot:
Vakant
Tävlings kommittén
Sammankallande:
Torgny Andersson 013-152252
Ledamot:
Arne Adolfsson
Ledamot:
Henrik Erici
Ungdom och Tränings Kommittén (UTK)
Sammankallande:
Pia Hallor 013-164818
Ledamot:
Staffan Karlsson  
Ledamot:
Karin Eklund-Johansson 013-158661
Ledamot:
Markus Andersson 013-140141
Ledamot:
Sten Erici 013-158960
Valberedning
Sammankallande: Sten Erici 013-158960
Ledamot: Runold Carlsson
Ledamot: Karin Eklund-Johansson
Vasaloppskommittén
 
Sammankallande:
Katarina Eckerberg Olsson 013-160949
Ledamot:
Lars Liljegren  
Ledamot:
Lotta Wagne  

Ledamot:

Per Norberg  
Veterankommittén
Sammankallande:
Runold Carlsson 013-156828
Ledamot:
Rubert Engblom
Ledamot:
Ole Tvete
Ledamot:
Sven Yngvell

Skidveteranerna är en kommitté inom Linköpings skidklubb som bildades1981 och som
följaktligen firar sitt 20- årsjubileum
2001.
Initiativtagare var tre skidentusiaster i klubben som kommit en bit upp i åren och tyckte
att det vore bra att kunna fortsätta med motion tillsammans med jämnåriga.

De tre är C.G Karlsson, Evert Borkmar och Sven Johansson.
Medlemsantalet i dagsläget är 75 st.
Medlemmarna träffas varje fredag i skidgården och motionerar på ett efter åldern anpassat
sätt. Bastubad och "fika" är också viktiga ingredienser i samvaron liksom diskussioner om
de "tävlingar" och annat som arrangeras för medlemmarna.

Med i veteranerna kan, i mån av plats, klubbmedlemmar som fyllt 60 år och som gillar motion bli.