Klubbfakta
Start
Kommitteér
Bli medlem
40-års fest

 

 

Linköpings Skidklubb grundad år 1966
Medlem i Svenska Skidförbundet, Svenska Friidrottsförbundet och Linköpings Idrottsförbund.
Aktuellt medlemsantal:
646 stycken november 2007.
Adress:
Vintervägen 41A
589 41 Linköping
Tel:013-153811
E-mail: LSK@linkopingssk.se
Postgiro:179766-1
Tävlingspostgiro: 4412973-2
Bingolottopostgiro:8364081-3
Organisations Nr: 822001-0725

 Styrelse 2007-2008:

Ordförande:  Sture Alexandersson 013-312610
Vice ordförande:  Torgny Andersson 013-152252
Sekreterare:  Sarah Ericsson 013-149512
Kassör:  Håkan Nordlund 013-130903
Ledamot:  Katarina Eckerberg-Olsson 013-160949
Ledamot:  Billy Fredriksson 013-155702
Ledamot:  Leif Johansson 013-158661
Ledamot:  Lars Ristenstrand 013-136444
Suppleant:  Rubert Engblom 013-156603

Övriga förtroendeposter:

Klubbmästare: Börje Andersson 013-160304
Informatör: Peter Hallor 013-164818
Kanslist:   Sture Alexandersson 013-312610


Verksamhetsberättelser för:
2006-2007 - HÄR
2005-2006 - HÄR
2003-2004 - HÄR

Nyhet !
Styrelsens Årsprogram och kalender HÄR

KLubbens 40-års logga:
WORD Mall - Som brevpapper
EPS - För alla typer av trycksaker
JPG - För dokument och på webben
Klubbens vanliga logga i olika format:
EPS - Används för alla trycksaker och annonser
GIF - Liten: Används i dokument och på webb
GIF - Stor: Används i dokument

Här publicerar vi en del dokument från klubbens årsmöten.
 Årsmötesprotokoll 2007
 Årsmötesprotokoll 2006
Beslutatde  nya stadgar 2005

 Verksamhetsberättlese 2004
 RESULTAT för Linköpings Skidklubb 2004-2005